Cách Xác Định Nét Tướng Khuôn Mặt: Tai Trong Nhân Tướng Học

Cách xác định nét tướng khuôn mặt: Tai trong nhân tướng học. a) Các đặc ngũ về Tai – Tai Trong Nhân Tướng Học Về phương diện tác dụng, taichủ về nghe ngóng nên cổ tướng học mệnh danh Tai là Thám thính quan. Về diện bộ vị đặc biệt để định tính cách trí tuệ. tai …

Xem ThêmCách Xác Định Nét Tướng Khuôn Mặt: Tai Trong Nhân Tướng Học

Các Loại Mắt Trong Nhân Tướng Học Điển Hình (P1)

Cách xem nét tướng khuôn mặt: Các loại mắt trong nhân tướng học điển hình (P1). 1. Mắt rồng (long nhãn) – Các Loại Mắt Trong Nhân Tướng Học Mắt không có mí, tròng đen và lòng trắng phân minh, đuôi mắt dài và đẹp. Bề ngang bề dài trung bình, ánh mắt có thần ẩn …

Xem ThêmCác Loại Mắt Trong Nhân Tướng Học Điển Hình (P1)